Honning med en god smag i munden

Projektet har modtaget støtte under “Grønt udviklings- og demonstrationsprogram”, (GUDP) under Fødevareministeriet.

Om Bee net

Netværksprojekt til gavn for natur og erhverv

Bestanden af bier og bestøvere er faldende både i Danmark og i resten af Europa. Det er en kritisk situation, da en stor del af alle afgrøder, vilde blomster og fødevarer netop beror sig på bestøvning. Samtidig er danske biavlere hårdt presset af konkurrence fra udlandet. Med afsæt heri vil netværksprojektet BeeNet skabe øget incitament for biavl i Danmark.

Nye anvendelsesmuligheder og bedre markedsføring

For at gøre biavl mere attraktivt vil netværket undersøge muligheder, potentialer og barrierer på tværs af værdikæden, så nye innovative idéer kan opstå og modnes. Fx potentialet i udvikling og markedsføring af nye bi- og honningprodukter af høj værdi.

Mere Om

beeliving

Beeliving

Inspirerer danskerne til at få smag for og spise mere lokal honning

beeliving

Facebook

Et fællesskab, der arbejder med holdninger og handlinger